Délka tratě

Klasickou tratí pro dračí lodě je vzdákenost 200 m. V Písku, Poděbradech a Kolíně závodíme i na 1000m. Můžeme dle požadavku a místních možností postavit i tratě na jiných vzdálenostech.

Počet lodí na každém startu

2- 4 dle počtu startujících posádek.

Počet členů posádky

20 (10 pádlujících na levo a 10 na pravo. Lze absolvovat i v počtu 18 nebo 16).
Pořadatel poskytuje kormidelníka a bubeníka (povinně).

Počet startů

Každá posádka absolvuje minimálně 2 rozjížďky na 200m a jednu jízdu o konečné pořadí.

Systém závodů a hodnocení

Součet dosažených časů ze dvou rozjížděk určí základní průběžné pořadí. Posádky na prvním a druhém, třetím a čtvrtém, atd. místě průběžného pořadí bojují v přímém souboji o konečné umístění. Posádky jsou do rozjížděk nasazovány pořadatelem tak, aby měly čas na odpočinek. 1000 m absolvují posádky ve skupinách tak, jak jeli finálové jízdy na 200m. O výsledku rozhoduje pořadí dle dosažených časů.

Startovné

11 000 Kč zahrnuje (krátký trénink před závodem se zaškolením našimi spolupracovníky, zapůjčení loďě včetně obsluhy na trénink a závod, prostor pro zázemí, možnost prezentace společnosti).
Startovné převodem na účet 115-683220247 / 0100  nebo hotově při tréninku. Zaplacené startovné je již nevratné. Na startovné bude vystaven doklad nebo faktura.

Prezentace

V den konání závodu dle aktuálního časového harmonogramu, obvykle kolem 9:30 hod. v kanceláři závodu. Současně s prezentací porbíhá porada kapitánů, pokud není akuálně stanoveno jinak.

První start

Obvykle kolem 10:00 hod, pokud není aktuálně stanoveno jinak.

Trénink

Pořadatel poskytuje instruktáž, přístavní servis, kormidelníka a bubeníka.

Další informace

Snažíme se, aby v místě konání závodů byla možnost zakoupení občerstvení.
Ukončení a vyhlášení výsledků předpokládáme do 17:00 hod.
Pokud to časový harmonogram dovolí, tak v průběhu závodu bezplatně svezeme děti, případně rodinné příslušníky na dračí lodi.